EIN PARTNERIAID YSBRYDOLEDIG ‘INSPIRED’

Rydym wedi ymuno â busnesau lleol grêt felly gallwch wneud y mwyaf o’ch arhosiad ym Merthyr Tudful. Darganfyddwch ragor isod.

Ein Partneriaid

Mae Digwyddiadau Inspire wedi ymuno â busnesau gwych ym Merthyr Tudful i gynnig gostyngiadau arbennig i chi fel rhedwyr a deiliaid medal Gŵyl Redeg Trywydd cyntaf erioed Merthyr Tudful.

Edrychwch ar y rhestr a’r cyfeiriadau e-bost isod am wybodaeth o’n Partneriaid sy’n cynnig y gostyngiadau hyn.

 

parkwood-outdoors-logo-light

Canolfan Awyr Agored Parkwood, Dolygaer

Rydym wedi creu partneriaeth â Chanolfan Awyr Agored Parkwood i gynnig amrywiaeth o lety a gweithgareddau.

LLETY

Bwthyn = £342 am 2 noson, lle i 6 o bobl gysgu

Porthdy = £20 am wely am 1 noson mewn ystafell a rennir, £30 am 2 noson

Chalet = £55 am ystafell i 1 person, £30 am wely am 1 noson mewn ystafell a rennir, £50 am 2 noson

DIWRNOD BLASU

Ar y diwrnod blasu ar 9 Chwefror byddwn yn cynnig pris cyflwyno arbennig sef £20 y person am ddiwrnod llawn o weithgareddau.

GALL GWEITHGAREDDAU NEWID – Canwio, Saethyddiaeth, Padl-fyrddio wrth sefyll, Crefft Llwyn, Cwrs Her, Cyfeiriannu

Learn More

Busnesau Lleol

10% gostyngiad mewn amrywiaeth o fusnesau
  • Inspire Fitness 10% discount on Membership for medal holders
  • The Rose Retreat 10% gostyngiad ar driniaethau i ddeiliaid medal
  • Kane Sports Massage 10% gostyngiad ar driniaethau i ddeiliaid medal
  • EC Cycles 10% gostyngiad i ddeiliaid medal
  • The Colour House 10% gostyngiad i ddeiliaid medal
  • PSLHellium 10% gostyngiad i ddeiliaid medal
  • Katrina Reflexology - 10% gostyngiad i ddeiliaid medal

Tai Bwyta Lleol

10% gostyngiad mewn tai bwyta lleol

Llety Lleol

10% gostyngiad mewn llety lleol