DIGWYDDIADAU INSPIRE

Rydym yn trefnu ac yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau ffitrwydd trwy gydol y flwyddyn. Dewch i wybod mwy a chofrestrwch isod.

DIGWYDDIADAU SYDD I DDOD

Inspire Merthyr Trail Marathon

Penwythnos Ffitrwydd INSPIRE CYMRU

Dydd Sadwrn, 19 Ionawr 2018 am 10 AM - 3 PM

Canolfan Awyr Agored Parkwood, Dolygaer

Inspire Merthyr Trail Half Marathon

Diwrnod Blasu yn yr Awyr Agored INSPIRE CYMRU

Dydd Sadwrn, 9 Chwefror am 9.30AM

Canolfan Awyr Agored Parkwood, Dolygaer

Medal a chrys t wedi i chi orffen 

Parcio ar gael

Inspire Merthyr Trail Half Marathon

LLWYBR 5K, 10K a 10m INSPIRE CYMRU

10 Mawrth 2019 am 10 AM - 3 PM

Ras yn dechrau am 9am

Canolfan Awyr Agored Parkwood, Dolygaer

Medal a chrys t wedi i chi orffen 

Parcio ar gael EN

DIDDORDEB YN EIN 10K?

Edrychwch ar y llwybrau bendigedig o amgylch Merthyr Tudful.

Man dechrau a gorffen ein digwyddiad yn 2018 oedd Parc a Chastell Cyfarthfa. Byddwch yn cael eich ysbrydoli a’ch herio gan y llwybrau 10k godidog ym Merthyr Tudful ac mae llawer o ddringo.

Inspire Merthyr Three Peaks Challenge

HER TRI CHOPA CYMRU

4 Mai 2019

Teithiwch i Eryri'r noson cyn y digwyddiad. Drannoeth, byddwch yn dringo’r Wyddfa, Cader Idris a Phen y Fan.

Inspire Merthyr Sprint Triathlon

TRIATHLON SUPER SPRINT MERTHYR

19 Mai 2019 am 8 AM - 4 PM

Pentref Hamdden Merthyr Tudful, CF48 1UT, Merthyr Tudful

Triathlon super sprint cyfeillgar sy’n ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a’r mwy profiadol.

Learn More
Inspire Merthyr Open water Triathlon

TRIATHLON SPRINT DŴR AGORED INSPIRE

4 Awst  2019 8 AM - 3 PM

Parc Bryn Bach, Ffordd Merthyr, Tredegar, NP22 3AY

Triathlon dŵr agored cyfeillgar â chwrs caeedig sy’n gwbl wastad. Delfrydol ar gyfer dechreuwyr a’r mwy profiadol. 

Learn More
Inspire Merthyr Sprint Triathlon

RAS TAIR ANTUR

5 Awst  2019 12 PM - 3 PM

Parc Bryn Bach, Ffordd Merthyr, Tredegar, NP22 3AY

750m Kayak (darperir) 10k Meic Mynydd, 5k Ras Llwybr.

Learn More
Inspire Merthyr Transform

CYSTADLEUAETH TRAWSFFURFIO

Medi 2019

Clwb Cymdeithasol Penydarren, Merthyr Tudful, CF47 9AF

Bydd modd gwneud cais cyn hir ar gyfer ein cystadleuaeth trawsffurfio ym Medi 2019.

Lleoliad - Clwb Cymdeithasol Penydarren, Rhodfa Alecsandria, CF47 9AF, Merthyr Tudful, y Deyrnas Unedig. 

Corff (bicini neu shorts bwrdd)
Trawsffurfio (gwisg cyn y llun)
Codi

Trefnir y digwyddiad ar y cyd â Champfa GAH, Cilfynydd.

Learn More
Inspire-Pontsticill

GŴYL RHEDEG LLWYBR INSPIRE CYMRU

13 Hydref  2019 8 AM - 3 PM

Merthyr Tudful.

Triathlon dŵr agored cyfeillgar â chwrs caeedig sy’n gwbl wastad. Delfrydol ar gyfer dechreuwyr a’r mwy profiadol. 

Learn More