DIGWYDDIADAU INSPIRE EVENTS

Rydym yn trefnu a rhedeg amrywiaeth o ddigwyddiadau ffitrwydd drwy gydol y flwyddyn. Darganfyddwch ragor ac ymrestru isod.

CAEL EICH YSBRYDOLI

Rydym yn cynnig llawer o ddigwyddiadau ffitrwydd heriol drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys Marathon Merthyr a Hanner Marathon Merthyr, hefyd Triathlon ‘Super Sprint’ Merthyr, a her ‘Trawsnewid Inspire’ (adeiladu’r corff a chyflyru’r corff).

Mae yna ddigwyddiad llawn hwyl neu her sylweddol ar eich cyfer chi, waeth beth yw eich gallu!

 

DIGWYDDIADAU NODWEDD INSPIRED

4 Tachwedd – GŴYL REDEG TRYWYDD

Manylion Digwyddiad 4 Tachwedd

Caiff ffyrdd eu cau ar gyfer dechrau’r ras yn Stryd Fawr Cefn. Bydd y teras y tu allan i’r amgueddfa’n gartref i awyrgylch gŵyl gyda stondinau, gweithgareddau i blant a rhai gwesteion arbennig iawn i ddiddanu’r teulu wrth gefnogi’r rhedwyr wrth y linell derfyn. Dyma’n gŵyl trywydd gyntaf a’r gobaith yw cynnal un bob blwyddyn. Ein nod yw trefnu ras ardderchog i chi a chodi arian i Ganolfan Ganser Felindre.

Anogwch eich ffrindiau a theulu i fynychu i weld beth sydd gan ein tref brydferth i’w gynnig. Mae’r llwybr yn pasio heibio safleoedd hanesyddol gan ddechrau yng Nghastell Cyfarthfa, a mynd heibio Traphont Cefn Coed, Traphont Pontsarn, Gwaith Haearn a Dur Cyfarthfa a Gwaith Pont-Y-Cafnau.

Inspire Merthyr Trail Half Marathon

HANNER MARATHON TRYWYDD INSPIRE CYMRU

Dydd Sul, 4 Tachwedd 2018 am  10 AM - 3 PM

Bydd y ras yn dechrau am 9.30am

Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful, CF47 8RE

Hanner marathon ar hyd drywydd prydferth ym Merthyr Tudful.

* Medal a chrys t i bawb sy’n gorffen

* Digwyddiad cyfeillgar anffurfiol

* Parcio ar gael

* Ardal gadael bagiau ar gael

I weld map o’r llwybr cliciwch

Learn More
Inspire Merthyr Trail Marathon

MARATHON TRYWYDD INSPIRE CYMRU

Dydd Sul, 4 Tachwedd 2018 am 10 AM - 3 PM

Ras yn dechrau 9am

Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful, CF47 8RE

Marathon caled â golygfeydd gyda dros 1000 troedfedd o ddringo.

Digon o barcio

Toiledau ar gael

Ardal gadael bagiau

Medal a chrys t i bawb sy’n Gordon

I weld map o’r llwybr cliciwch

Learn More

CAEL EICH YSBRYDOLI GAN EIN DIGWYDDIADAU

DIGWYDDIADAU INSPIRE

  • Gweithgareddau Llawn Hwyl

  • Medal Cyflawni

  • Tîm Cefnogi

TRYDAR INSPIRE

Artboard 16-100
Artboard 17 copy-100
Artboard 17-100

This project has received funding via the Regional Tourism Engagement Fund (RTEF) and supported through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government, the Fund to improve the visitor experience and create stronger destinations by working together.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.